شکایت علیه اپل در دادگاه منجر به ساخت یک مرکز تعمیر آیفون در روسیه شد

شکایت علیه اپل در دادگاه منجر به ساخت یک مرکز تعمیر آیفون در روسیه شد

شکایت از اپل منجر به راه‌اندازی یک مرکز تعمیر آیفون در کشور روسیه شد. یکی از دارندگان آیفون در روسیه با مشکلی در گوشی خود مواجه شد. دیمیتری پتروف با نمایشگر گوشی آیفون خود دچار مشکل شد؛ اما او به دلیل ن... ادامه ...