بهترین عکس های سایت Flickr با دوربین گوشی های Apple گرفته شده اند.

بهترین عکس های سایت Flickr با دوربین گوشی های Apple گرفته شده اند.

دوربین گوشی های Apple بیشتر عکس های سایت Flickr با دوربین گوشی های Apple گرفته میشود. طبق گزارش سالانهFlickr  (که یکی از معتبرترین سایت های به اشتراک گذاری عکس های حرفه ای میباشد) برای سال ۲۰۱۶، ۲ دوربین گوشی های A... ادامه ...