تخصیص یک‌چهارم بودجه کل IT به اینترنت

تخصیص یک‌چهارم بودجه کل IT به اینترنت

براساس آخرین نسخه گزارش ودافون در مورد اینترنت برای همه چیز، بیشترین توجهات در دنیای IT به سمت این مقوله جدید یعنی اینترنت برای همه چیز (IoT) جلب شده و این فناوری به مهم‌ترین موضوع حوزه IT تبدیل شده است. ب... ادامه ...

اینترنت اشیاء، یک چهارم بودجه کل IT را صاحب شده است

اینترنت اشیاء، یک چهارم بودجه کل IT را صاحب شده است

مطابق محتوای آخرین نسخه گزارش Vodafone در مورد اینترنت اشیاء ، بیشترین توجهات در دنیای IT به سمت اینترنت این مقوله جدید یعنی اشیاء(IoT) جلب شده است. بودجه صرف شده برای فناوری اینترنت اشیاء اکنون به رقمی معاد... ادامه ...