بلک بری KEYone در کانادا در دسترس خواهد بود و این دستگاه در اواخر آوریل به فروش می رسد

بلک بری KEYone در کانادا در دسترس خواهد بود و این دستگاه در اواخر آوریل به فروش می رسد

بلک بری KEYone در کانادا در دسترس خواهد بود و این دستگاه در اواخر آوریل به فروش می رسد راجرز بل و تلوس تایید کردند که دستگاه بلک بری KEYone در کانادا راه اندازی خواهد شد و  تقریبا در تمام فروشگاه های بزر... ادامه ...