تأیید نام HTC One M10 و نمونه تصویر ثبت شده دوربین آن

تأیید نام HTC One M10 و نمونه تصویر ثبت شده دوربین آن

علی رغم اخباری که در مورد نام پرچم دار آتی کمپانی HTC و احتمال عدم استفاده از One M10 شنیده می شد به نظر می آید که این نام نهایی شده است چرا که به گزارش وبسایت هلندی Techtastic در فرمی که در یکی از بخ... ادامه ...

278