بروزرسانی اپ استور Messages در iOS 10 با افزوده شدن بخش Categories همراه بود

بروزرسانی اپ استور Messages در iOS 10 با افزوده شدن بخش Categories همراه بود

با عرضه iOS 10، شاهد تغییرات قابل توجهی در اپلیکیشن ها و سرویس های بومی این پلتفرم بودیم و در این میان اپلیکیشن Messages پذیرای بیشترین تغییرات بود. این اپلیکیشن فقط مسئول ارسال SMS و iMessage نیست و با ب... ادامه ...