مایکروسافت بخش چینی سایت MSN را خواهد بست

مایکروسافت بخش چینی سایت MSN را خواهد بست

پس از چندین سال فعالیت، بخش چینی سایت MSN ماه آینده غیرفعال خواهد شد. مایکروسافت هدف از این کار را قرار دادن تمرکز بیشتر بر روی ویندوز ۱۰ و سرویس‌هایش اعلام کرده و گفته است که تعامل چند سایت چینی با جست... ادامه ...

286