قابلیتی مشابه به Handoff در OS X به ویندوز ۱۰ می آید

قابلیتی مشابه به Handoff در OS X به ویندوز ۱۰ می آید

اپل اولین شرکتی بود که قابلیت پیوستگی بین مک OS X و iOS را به دنیای تکنولوژی ارایه کرد. این قابلیت Handoff نام دارد و به کاربران اجازه می دهد که برای مثال، یک جستجوی اینترنتی را در دستگاه مک خود آغاز ک... ادامه ...

158