پینترست رکورد ۲۰۰ میلیون کاربر را شکاند

پینترست رکورد ۲۰۰ میلیون کاربر را شکاند

پینترست که یک شبکه اجتماعی نیمه بصری است با ۳۸ درصد رشد نسبت به پارسال به مرز ۲۰۰ میلیون کاربر رسید. البته باید توجه کرد که تنها ۱۵ درصد از جست و جوهای این برنامه از پلتفرم های غیر از گوشی هوشمند ایجاد می شود... ادامه ...