قبل از خرید Oculus Rift میتوانید آن را تجربه کنید

قبل از خرید Oculus Rift میتوانید آن را تجربه کنید

آیا شما از خرید یک Oculus Rift مردد اید چرا که هنوز امتحانش نکردید؟اگر همینطوره پس حتما در انتهای این آخر هفته یه سر به Best buy بزنید. از May 7 سال جاری،در ۴۸ فروشگاه Best buy در سراسر کشور،تست دموی این ... ادامه ...

511