حضور پررنگ سامسونگ در بزرگترین رویداد ورزشی جهان المپیک ریو

حضور پررنگ سامسونگ در بزرگترین رویداد ورزشی جهان المپیک ریو

حضور پررنگ سامسونگ در بزرگترین رویداد ورزشی جهان   ستاره‌های سامسونگ در میان حلقه‌های المپیک سامسونگ در این دوره از رقابت‌های المپیک با چند جنبش مردمی، سرود و عرضه نسخه خاصی از پرچمدارش، اس ۷ اج، حضو... ادامه ...