سامسونگ به دنبال تولید GPU های اختصاصی برای اکسینوز

سامسونگ به دنبال تولید GPU های اختصاصی برای اکسینوز

در طی چند سال اخیر با تولید پردازنده های اکسینوز، سامسونگ کمی وابستگی خود را به قطعاد و تراشه های دیگر شرکت ها کمتر کرده است، از این پس نیز این شرکت تصمیم گرفته GPU مخصوص به خود را به نام S-GPU برای قرار گیر... ادامه ...