محبوب ترین دستیار صوتی دنیا، سیری

محبوب ترین دستیار صوتی دنیا، سیری

جدیدا آماری مبنی بر استفاده کاربران از دستیاران صوتی اعلام شده است که بر اساس آمار جدید ارائه‌شده، تعداد کاربرانی که از دستیارهای صوتی هوشمند استفاده می‌کنند کاهش چشمگیری از خود به نمایش گذاشته است؛ ولی با وج... ادامه ...