کنسول Saturn سگا پس از ۲۲ سال کرک شد

کنسول Saturn سگا پس از ۲۲ سال کرک شد

کنسول Saturn کمپانی سگا برای نخستین بار در ماه نوامبر سال ۱۹۹۴ میلادی در خاک ژاپن عرضه شد و علی رغم بلند پروازی های توسعه دهندگانش، نتوانست آنطورها که باید و شاید موفق باشد. حالا بعد از گذشت ۲۲ سال، هک... ادامه ...