هجدمین سالروز تاسیس موسسه آموزشی سماتک و تخفیف ثبت نام

هجدمین سالروز تاسیس موسسه آموزشی سماتک و تخفیف ثبت نام

۲۹ مرداد ۱۳۹۶، سماتک هجدهمین سالروز تاسیس این شرکت را با حضور خبرنگاران، مدیران، پرسنل ، اساتید و دانشجویان خود در محل شرکت در کنار هم جشن گرفتند. در ابتدای مراسم مهندس فریبا مهدیون موسس و مدیرعامل سماتک... ادامه ...