دستگاه Sensordrone با ۱۱ سنسور کاربردی در دستگاه تشخیص گر پرتابل

دستگاه Sensordrone با ۱۱ سنسور کاربردی در دستگاه تشخیص گر پرتابل

Sensordrone یک دستگاه همه کاره تشخیص گر پرتابل است برای این که بتوانید گوشی خود را به یک دستگاه حس گر کامل تبدیل کنید!این دستگاه ۱۱ سنسور در بسته خود به همراه دارد.این سنسور ها گوشی شما را به ،تشخیص گر کربن ... ادامه ...