پروژه Soli از گوگل؛ سنسور های حرکتی برای کنترل ساعت هوشمند

پروژه Soli از گوگل؛ سنسور های حرکتی برای کنترل ساعت هوشمند

گوگل به عنوان پیشرو در عرصه تکنولوژی هر روز تازه ترین ها را در این عرصه آزمایش رونمایی و وارد بازار می کند. طبق مشاهدات موجود گوگل تححت عنوان پروژه ای با نام Soli در حال کار بر روی سیستمی است که با دارا بودن سنسور... ادامه ...