نخستین استارتاپ ویکند جوانان تهران با همکاری سامسونگ

نخستین استارتاپ ویکند جوانان تهران با همکاری سامسونگ

نخستین استارتاپ ویکند جوانان تهران در دبیرستان البرز برگزار می‌شود همفکری سامسونگ با جوانان برای ترویج فرهنگ کارآفرینی   جوانان معمولاً به دلیل ترس از شکست و ناکامی و همچنین نداشتن پشتوانه مالی و... ادامه ...