یکی از چند کارخانه سرفیس تعطیل شد

یکی از چند کارخانه سرفیس تعطیل شد

مایکروسافت اعلام کرد که یکی از کارخانه های سرفیس هاب را به دلیل یک سری تعدیل نیرو تعطیل کرده است. این مسئله به این معنی است که با وجود تعلیلی این کارخانه، مایکروسافت هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سرفیس ه... ادامه ...