مایکروسافت سرفیس پرو را معرفی کرد

مایکروسافت سرفیس پرو را معرفی کرد

و پس از یک سال و اندی انتظار مایکروسافت نسل پنجم تبلت سرفیس خود را به نام سرفیس پرو معرفی کرد. ظاهر سرفیس پرو شباهت زیادی به سرفیس پرو ۴ دارد و در حقیقت بخش عمده‌ای از تغییرات آن نسبت به نسل چهارم تبلت‌های... ادامه ...