ایرانسل از جدیدترین پروژه‌های خود رونمایی کرد

ایرانسل از جدیدترین پروژه‌های خود رونمایی کرد

با حضور وزیر ارتباطات و معاونانش صورت گرفت؛ ایرانسل از جدیدترین پروژه‌های خود رونمایی کرد     ۹ پروژه جدید شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل مبتنی بر فناوری‌های باند پهن، صبح روز شنبه ۱۰ مهر ماه با ح... ادامه ...