نحوه غیر فعال سازی موقت Touch ID در iOS نسخه ۱۱

نحوه غیر فعال سازی موقت Touch ID در iOS نسخه ۱۱

فناوری های اپل در ابتدای کار همیشه به خوبی مورد پذیرش قرار می گیرند ولی در برخی از موارد شاهد این هستیم که به مرور زمان افراد دوست دارند تا این قابلیت ها را غیرفعال کرده و به سراغ استفاده از وضعیت عادی ای... ادامه ...