اینستاگرام قابلیت Mute پروفایل‌ها را به سرویس خود اضافه می‌کند

اینستاگرام قابلیت Mute پروفایل‌ها را به سرویس خود اضافه می‌کند

اینستاگرام قابلیت ساکت کردن (Mute) برخی پروفایل‌ها را به سرویس خود اضافه می‌کند. با استفاده از این قابلیت می‌توان پست و استوری‌های برخی از کاربران به حالت سکوت در آورد.