مقایسه درآمد ورایزون در Q4 بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶

مقایسه درآمد ورایزون در Q4 بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶

بازار بی سیم افزایش و نقض داده  یاهو اعلام کرد  درآمد ورایزون حاصل از هر سهم آن در دوره سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ به ازای هر سهم از  ۸۹ سنت به ۸۲ سنت در مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و این شرکت دچار تلفا... ادامه ...