تلویزیون W7 ال‌جی؛ نقطه اوج نوآوری و طراحی

تلویزیون W7 ال‌جی؛ نقطه اوج نوآوری و طراحی

بیشتر افراد خانه‌دار و کسانی زمان زیادی در خانه می‌گذارند، می‌دانند که خانه فقط جایی برای زندگی نیست. خانه نشان‌دهنده هویت ماست و نه تنها عادات روزمره و نحوه زندگی کردن ما را نشان می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده‌ دیده ذهنی ما ... ادامه ...