استارتاپ ویکند «نورو ویکند»: همفکری برای کارآفرینی متخصصان عصب‌شناسی

استارتاپ ویکند «نورو ویکند»: همفکری برای کارآفرینی متخصصان عصب‌شناسی

با همکاری سامسونگ، نخستین استارتاپ ویکند «نورو ویکند» برگزار می‌شود همفکری برای کارآفرینی متخصصان عصب‌شناسی   یکی از چالش‌های دانش عصب‌شناسی (نوروساینس) در ایران، این است که این دانش همچون علمی م... ادامه ...