واتس اپ اعلام کرد که کاربران فعال روزانه آن به ۱ میلیارد نفر رسید

واتس اپ اعلام کرد که کاربران فعال روزانه آن به ۱ میلیارد نفر رسید

باید گفت که واتس اپ رشد چشمگیری داشته است و امروز اعلام شد که کاربران فعال روزانه این برنامه به ۱ میلیارد نفر رسید. بسیار جالب است که بدانید که سال گذشته این رقم ۱ میلیارد نفر برای کاربران فعال ماهانه این ب... ادامه ...