پشتیبانی فیسبوک از عکس های ۳۶۰ درجه

پشتیبانی فیسبوک از عکس های ۳۶۰ درجه

با عرضه ی دوربین های ۳۶۰ درجه همچون LG 360 VR Cam و Samsung Gear 360 سبک تازه ای از عکسبرداری که در ارتباط نزدیک با فناوری واقعیت مجازی می باشد گسترش خواهد یافت ، وقتی عکس های ۳۶۰ درجه در حال گسترش باشند تعج... ادامه ...

168