بروزرسانی نوقا برای ZTE آکسون ۷ قابلیت سازگاری با واقعیت مجازی VR را به ارمغان خواهد آورد

بروزرسانی نوقا برای ZTE آکسون ۷ قابلیت سازگاری با واقعیت مجازی VR را به ارمغان خواهد آورد

پس از یک تاخیر کوتاه، به روز رسانی نوقا برای ZTE آکسون ۷  سرانجام اتفاق خواهد افتاد و این شرکت برای این گوشی ها شروع به بروزرسانی اندرویدی نوقا کرده است که این بروزرسانی به همراه ارتقا اندروید قابلیت سازگار... ادامه ...