هرچی اینا بهتر میشن آیفون داره پس رفت میکنه
ممنون از سایت خوبتون