به نظرم تا حدودی توانسته این کارو انجام بده اما بازهم جای کار داره تا بهتر بشه.