چقدر شما از سامسونگ طرف داری نکردی. صفحه نمایش زنده سونی رو به رنگهای اشباه شده سامسونگ فروختی. عجب