به نظر میاد با حمایت دولت چین هوآوی بتواند از پس مشکلات بوجود آمده بربیاید، به نظرم بزودی باید منتظر سیستم عامل انحصاریش باشیم