فراخوانی برای همه افراد خلاق برای طراحی Nokia 3310

فراخوانی برای همه افراد خلاق برای طراحی Nokia 3310

فراخوانی برای همهٔ  افراد خلاق: به هواداران ‌شانسی برای طراحی Nokia 3310 خودشان داده می‌شود     مسابقه به‌منظور دادن شانسی برای طراحی بسته‌بندی مدل محدود Nokia 3310؛ یک شرکت‌کنندهٔ بااستعداد برند... ادامه ...