انتشار تصویر مطبوعاتی گوشی بلک بری Aurora

انتشار تصویر مطبوعاتی گوشی بلک بری Aurora

دیروز انتشار  یک تصویر در اینترنت که ظاهرا گفته شده است مربوط به گوشی جدید بلک بری در اندونزی  با شماره مدل BBC100-1  می باشد، گزارش شده است. ان چه می دانییم این است که نام این دستگاه بلک بری Aurora می با... ادامه ...