اندی روبین در حال کار کردن روی گوشی های ماژولار high-end bezelles

اندی روبین در حال کار کردن روی گوشی های ماژولار high-end bezelles

اندی روبین از بنیانگذاران اندروید در حال کار بر روی گوشی های هوشمند ماژولار high-end bezelless اگر شما از طرفداران اندروید باشید قطعا میدانید که اندی روبین چه کسی است.او یکی از بنیان گذاران اندروید قبل از فر... ادامه ...