ببینید Jet White آیفون ۷ پلاس چه شکلی خواهد بود

ببینید Jet White آیفون ۷ پلاس چه شکلی خواهد بود

در ابتدای ماه نوامبر یک گزارش در اینترنت دست به دست می شد که نشان می داد که اپل می خواهد مدل رنگ Jet White را برای آیفون ارائه کند چرا که در مدل Jet Black آیفون ۷ بسیار موفق بوده است. آن گزارش بر اساس شک و... ادامه ...