ایرانسل سامانه تخصصی ارتباطات دستگاه به دستگاه را معرفی کرد

ایرانسل سامانه تخصصی ارتباطات دستگاه به دستگاه را معرفی کرد

برای نخستین بار در ایران ایرانسل سامانه تخصصی ارتباطات دستگاه به دستگاه را در نمایشگاه ایران‌تلکام معرفی کرد ایرانسل همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی ایران تلکام۲۰۱۵، برای نخستین بار در ایران، سامانه پیشرفته خدم... ادامه ...