جک هدفن در شیاومی می ۶ به دلیل باتری بزرگتر حذف شده است

جک هدفن در شیاومی می ۶ به دلیل باتری بزرگتر حذف شده است

جک هدفن در شیاومی می ۶ به دلیل باتری بزرگتر حذف شده است شرکت شیائومی نیز مانند چند شرکت دیگر  در ساخت شیاومی می ۶ از جک هدفون استفاده نکرده است. اکنون این شرکت در یک گزارش علت این کار را اینگونه توضی... ادامه ...