معرفی اپ : خلق کاریکاتور بامزه از چهره خود و دوستانتان

معرفی اپ : خلق کاریکاتور بامزه از چهره خود و دوستانتان

لذتی که در کشیدن کاریکاتور از یک چهره هست در کشیدن پرتره نیست. اما کشیدن کاریکاتور یک هنر است و این هنر کار هر کسی نیست. اگر صاحب یک گجت اندرویدی هستید از این به بعد خیلی شیک و راحت می توانید کاریکاتورها... ادامه ...