رایتل 30 آبان ماه 1397 هفتمین سال آغاز به کار خود را جشن می گیرد

رایتل 30 آبان ماه 1397 هفتمین سال آغاز به کار خود را جشن می گیرد

رایتل در پایان هفتمین سال آغاز به کار خود، از تلاش حداکثری این اپراتور برای خدمت رسانی به پنج میلیون مشترک فعال خود، در راستای جلب رضایت آنان و تثبیت «همراه هوشمند» خبر داد.