سامسونگ SM-W2017 به زودی علاوه بر چین در سایر نقاط در دسترس خواهد بود

سامسونگ SM-W2017 به زودی علاوه بر چین در سایر نقاط در دسترس خواهد بود

گوشی سامسونگ SM-W2017 به زودی علاوه بر چین در سایر نقاط در دسترس خواهد بود دستگاه سامسونگSM-W2017  که سال گذشته به صورت رسمی در ماه نوامبر ساخته شده بود، و در حال حاضر تنها در چین در دسترس  می باشد و ق... ادامه ...