نرم‌افزارهای ناخواسته بیشتر از بدافزارها مشکل‌ساز هستند !

نرم‌افزارهای ناخواسته بیشتر از بدافزارها مشکل‌ساز هستند !

به‌تازگی یک نظرسنجی در زمینه نرم‌افزارها نشان داده است که نرم‌افزارهای ناخواسته بیش از بدافزارها در عملکرد کاربران کامپیوتر اختلال ایجاد می‌کنند.  به‌تازگی دانشمندان فعال…