ما هیچ, ما فقط نگاه
با این سرعت حلزونی اینترنت
با این مسخره بازیای همراه اول که هدیه اینترنت رایگان شبانه فقط به اونایی تعلق میگیره که 10 گیگ نت خریده باشن… اونم چی؟ 2 بعد از نیمه شب تا 8 صبح
خسته نباشی پرچمدااااااااار ارتباطات ایران