با سلام نرم افزار همراه من بسیار کاربردی و بدرد خور است ولی متاسفانه صاحبان شرکت مخابرات دل کوچکی دارند و با اینکه ملیارها تومان در آمد دارند ولی دل کوچکی دارند .در این اپلیکیشن شما با داشتن امتیاز میتوانستید یک روز کامل به هر مقدار که دوست داشتید صحبت کنید ولی چند وقتی است که پیغام غیر فعال بودن این گزینه را میدهد .من برایشان بسیار متاسفم با تشکر