مشخصه که تبلیغ هواوی دارید میکنید من طرفدار سونیم ولی انصافا htcبهترین کیفیت ساخت و نهایت دقت تو تمام برند ها داره تنها شرکتی که فقط زووم رو گوشی ساختن درضمن رو دست اسپیکرهای بوم ساند htcهنوز نیومده الکی هوواوی تبلیغ نکنید گمراه کنید مردم رو متاسفم.. یاعلی