این بازی خیلی بهتر از بازی فورت نایته. هم هیجانش بیشتره هم وابستگی کمتری ایجاد میکنه. کل بازی یه طرف بخش Voyage of Despair هم یه طرف. واقعا خیلی عالیه