گوگل ۲۰ ساله شد

گوگل ۲۰ ساله شد

۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۷ اولین باری بود که دامنه گوگل بر روی World Wide web یا همان تارنماهای خودمان عرضه…

80