دستگاهی که اندروید ۴.۴ به بالا داشته باشه که نیازی به اندروید گو نداره!