سلام لظفاً نمونه با رم 6 گیگش رو هم بررسی و معرفی بفرمائید. تشکر